كارشناسان سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری سمنان از منطقه 11 كلانشهر تهران بازدید بعمل آوردند.
۹:۰:۳۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در راستای هم افزایی و استفاده ا ز تجربیات ، کارشناسان سازمان سیما منظر شهرداری سمنان از منطقه11 کلانشهر تهران بازدید و با کارشناسان مربوطه تبادل نظر کردند

 به گزارش سرپرست  سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان ، به منظور  بالا بردن کیفیت فعالیت های اجرایی حوزه زیبا سازی سازمان در سطح شهر سمنان  و در پی آن بهسازی و بازپیرایی مرغوب تر فضاهای  قدیمی  درسطح  شهر تعدادی از  کارشناسان اجرایی سازمان با هدف الگو برداری وبهره گیری  از اقدامات انجام شده در پایتخت  از  محدوده منطقه 11 تهران  بازدید کردند.

وی افزود: هدف از اين اقدام، ارتقاء كيفيت و كميت عمليات فضاي سبز سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان و برقراری ارتباط کاری با مدیران و کارشناسان فضای سبز و ارتقاو پیشرفت منظر شهری   می باشد.بازگشت                   

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0