• ساعت : ۱۴:۱:۳
تولید و تكثیر انواع گونه های گیاهی در گلخانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد ؛

 تولید و تکثیر انواع گونه های گیاهی در گلخانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری سمنان گفت؛ این سازمان عملیات تولید و تکثیر انواع گونه های گیاهی شامل؛ انواع درخت و درختچه های زینتی، گل های فصلی و دائمی را در گلخانه های تحت پوشش این سازمان در حال انجام می باشد.  

  قاسمی افزود؛ طبق برنامه ریزی های به عمل آمده بخش عمده ای از گل های فصلی در طول سال در گلخانه های این سازمان تولید می شود.


 وی خاطر نشان کرد؛ مطالعه در خصوص گونه های جدید پوششی مقاوم به کم آبی و گونه های درختچه ای مقاوم به خشکی و شوری در گلخانه های این سازمان در حال برسی و تولید می باشد.


 سید محمد قاسمی در پایان گفت؛ با توجه به اهداف سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان، مبنی بر خود کفایی و افزایش تولیدات گیاهی، هم اکنون عملیات قلمه گیری گونه های گیاهی توسط اکیپ اجرایی در مرکز تکثیر و تولیدات گیاهی در گلخانه این سازمان در دست اقدام می باشد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0