• ساعت : ۹:۳۲:۲۲
بازدید از مركز تصفیه خانه پس آب سمنان

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد ؛

🔺 بازدید از مرکز تصفیه خانه پس آب سمنان   

🔹به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری سمنان گفت؛ در مورخ ۹۸/۰۴/۲۰ بازدید از مرکز تصفیه خانه پس آب سمنان به اتفاق مشاور طرح، برای ارائه گزارش اولیه جهت طرح انتقال پس آب سمنان انجام گرفت.

🔸 قاسمی افزود؛ با هماهنگی صورت گرفته با معاونت خدمات شهری و پی گیری های شهردار محترم سمنان دکتر رضوی، بودجه پروژه انتقال پس آب سمنان در نظر گرفته شده است.

🔹 قاسمی بیان کرد؛ در این بازدید از متخصصین این امر دعوت به عمل آمد تا ضمن بازدید از مرکز تصفیه خانه و برسی طرح های نظیر طرح جامع آب خام و طرح جامع فضای سبز نسبت به ارائه گزارش اولیه جهت جمع بندی و پیگیری مراحل نظیر طراحی و اجرا و اقدامات لازم را انجام دهند.

🔸قاسمی خاطر نشان کرد؛ هدف نخست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری حفظ فضای سبز موجود و پس از آن ایجاد فضای سبز بیشتر می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0