• ساعت : ۱۴:۲۰:۱۵
برگزاری جلسه هم اندیشی با هنرمندان المان ساز شهر سمنان

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد؛

🔰  برگزاری جلسه هم اندیشی با هنرمندان المان ساز شهر سمنان

🔹 در این جلسه درخصوص ایده های فصلی از قبیل آثار حجمی، نقاشی، معماری و طراحی شهری، مبلمان شهری و ... مورد برسی قرار گرفت و هنرمندان نظرات و ایده های خود را مطرح نمودند و موارد مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0