• ساعت : ۸:۲۳:۲۰
ادامه عملیات طراحی و زیباسازی پارك كودك

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد؛

🔺ادامه عملیات طراحی و زیباسازی پارک کودک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0